1. ročník súťaže vo varení guláša „Krupanský guláš 2018“

Plagát Krupanský guláš 18

Srdečne vás pozývame na 1. ročník “ Krupanský guláš”. Každý kto má záujem, môže priložiť ruku k dielu a môže vyhrať zaujímavú cenu. Organizátor zabezpečí: Drevo, misky, lyžice, servítky, chlieb, nápoje, lavice a slnečníky. Odborná porota bude hodnotiť spôsob varenia, hustotu, vôňu, chuť a konečný výsledok. Podmienky pre súťažiacich: Súťažiaci si zabezpečia kotlík ( min. 5L), mäso a ingrediencie. Účastnícky poplatok 10€ / skupina.

Program:

  • 11:00 hod.- Prezentácia účastníkov
  • 12:00 hod.- Zahájenie varenia
  • 16:00 hod.- Ukončenie varenia, odovzdanie vzoriek
  • 16:00 – 16:30 hod.- Degustácia gulášov odbornou porotou
  • 17:00 hod.- Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

Pravidlá súťaže  „Krupanský guláš 2018“

Organizátor: Obecný úrad Horná Krupá

Termín konania: 23.06.2018

Miesto konania: futbalové ihrisko

Kontakt: 0908/ 870 635

Súťažné družstvá
• Maximálny počet členov jedného družstva je 10.
• Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu veku a miesto trvalého bydliska.
• Súťaží sa s poplatkom 10,- €, v cene je drevo, chlieb, servítky, misky na guláš
• Predmet súťaže: navarenie gulášu podľa vlastnej receptúry minimálne 5 litrov 

Prihlášky
• Do súťaže sa možno prihlásiť osobne, telefonicky a zaplatením štartovného poplatku.
• Termín uzávierky prihlášok je 10.06.2018
• Maximálny počet súťažiacich družstiev je 15.

Organizačné pokyny
• Zahájenie prípravného procesu začína o 11:00 hod.
• Začiatok varenia 12:00 hod.
• Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá – na každom súťažnom mieste bude pripravený 1 stôl+ palivové drevo, plastové taniere a lyžice + domáci chlieb.
• Súťažné družstvá zabezpečujú materiál na varenie gulášu, potrebné náradie, nádoby a vyhrievací zdroj Kotlík, podľa vlastného uváženia a na svoje náklady.
• Porota začína hodnotenie gulášu o 16:00 hod. Do toho času musí byť varenie gulášu ukončené.
• Organizátori zabezpečia odbornú porotu. Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe, spôsob varenia a finálny produkt. 
• Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu bude o cca 17.00 hod.
• Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 21.00 hod zbaliť, upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko. 
• Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá, ako aj pre verejnosť bohatý program a možnosť zakúpenia si občerstvenia.

Plagát Krupanský guláš 18
Plagát Krupanský guláš 18