Dobrovoľný hasičský zbor

V obci  Horná Krupá pôsobí niekoľko spolkov a združení.  Medzi azda  najstaršie možno zaradiť miestnych hasičov. Hasičský zbor   bol v Hornej Krupej založený už v roku 1927.

Viac informácií o činnosti DHZ môžete nájsť na sociálnej sieti Facebook DHZ Horná Krupá

Oslavy 80. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Krupej

Dňa 02.06.2007 sa konali oslavy 80. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Krupej. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili súťaže hasičských zborov z dole uvedených obcí. Súťaže sa konali na futbalovom ihrisku pod záštitou obecného úradu. Osláv sa zúčastnili zástupcovia OV DPO z Trnavy – riaditeľ p. Blažo a p. Nádaský. Všetci členovia DHZ Horná Krupá obdržali diplomy a pamätné listy. Ďakovný list z OV DPZ Trnava bol udelený p. Štefanovi Dvorákovi, p. Jozefovi Chnapkovi a p. Štefanovi Konečnému. Ďalej za vernosť boli ocenení: páni a dáma Štefan Konečný, Ján Nádaský, Štefan Dvorák, Rudolf Jankovič, Milan Ryšavý, Michal Ryšavý, Dana Chnapková, Jozef Chnapko, Ján Dvorák a veliteľ Jozef Konečný.