Knižnica

Obecná knižnica je otvorená každú párnu stredu od 15:00 hod do 17:00 hod.