Návrh územného plánu obce Horná Krupá.

Návrh územného plánu obce Horná Krupá. Pripomienky môžete posielať na ou@hornakrupa.sk

KEP 1 SKŠ

PaR texty Horná Krupá 2014

PaR 6 Výkres pôdneho fondu

PaR 5 Výkres verejného technického vybavenia

PaR 4 Výkres verejného dopravného vybavenia

PaR 3 Komplexný výkres z.ú.

PaR 2 Komplexný výkres k.ú.

PaR 1 Širšie vzťahy

Zadanie Horná Krupá 2014

KEP texty Horná Krupá 2014

KEP 2 Stresové javy v krajine

KEP 1 Súčasná krajinná štruktúra