Návrh územného plánu

Návrh územného plánu obce Horná Krupá. Pripomienky môžete posielať naou@hornakrupa.sk


Návrh námestia, rekonštrukcie kultúrneho domu a okolia kostola sv. Mikuláša. Akékoľvek pripomienky k návrhom môžete posielať na emailovú adresu obecného úradu ou@hornakrupa.sk