Odpady

 

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, vyhradzujeme si právo na zmenu termínu!  Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná !

Do triedeného zberu patria:

 • PAPIER – noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy,
  knihy bez tvrdých dosiek
 • PLASTY – PETfľaše od nápojov, fólia, obaly od čist.prostriedkov,
  drogérie, igelitové tašky
 • KOVY – konzervy od potravín, plechovky od nápojov
 • TETRAPAKY – krabice od nápojov

 

Do triedeného zberu nepatria:

 • papier kopírovací,brúsny,voskový,od samolepiek
 • šanóny a zakladače s kovovými sponami
 • plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky, jednorázový riad, polystyrén
 • keramika, zrkadlá, sklo, odevy a iný textil

 

————————————————————————

 • Fľaše a poháre zo skla zbierajte do kontajnerov alebo zvonov umiestnených v obci
 • PET fľaše prosíme zošľapovať
 • osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku, vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6:30

————————————————————————

A.S.A.Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/3240600 www.asa-group.com email: asatrnava@asa.sk