Pán Holub je cestovateľ po Slovensku navštívil Hornú Krupú

Pán Holub je cestovateľ po Slovensku, ktorý sa snaží v priebehu ôsmych rokov precestovať všetky obce a mestá na Slovensku na bicykli. v Dňoch 14. – 15. mája dorazil do našej obce a zanechal nám pozdrav, ktorý nájdete v prílohe