Parte našej sestry Blanky Šimončičové.

Život prináša aj smutné udalosti, na obecný úrad nám prišlo parte o úmrtí rehoľnej sestry M. Blanky Šimončičovej. Sestru sme v Hornej Krupej všetci poznali, vždy bola usmiata a rozdávala radosť a preto je našou povinnosťou o tejto smutnej udalosti informovať všetkých občanov našej obce. Pohreb sa uskutoční v sobotu 16. januára vo farskom kostole Vzkriesenia pána v Slavkově pri Brne a následne jej telo bude uložené o zeme na miestnom cintoríne.

Česť jej pamiatke

PARTE_Blanka-page-001