Spevácka skupina Krupianka

Spevácka skupina KRUPIANKA vznikla v roku 1973, ako ženská spevácka skupina. Založili ju Cyprián Galgóci spoločne so Štefanom Konečným, Annou Chnapkovou a Margarétou Partelovou. Speváckej skupine dali pri zrode názov po hornokrupanskom rodákovi Františkovi Galgócimu-Krupianskému „KRUPIANKA

Prvý krát spevácka skupina Krupianka vystúpila na folklórnych slávnostiach v júni 1973 v Červeníku a v Piešťanoch. Pretože väčšina žien v tejto skupine boli členkami MO ČSČK Horná Krupá, spievalo sa pod záštitou tejto vysoko humánnej organizácie. Skupinu v tom čase viedol pán Cyprián Galgóci, hral na klarinete. Na harmonike skupinu sprevádzal Štefan Konečný. Spievali hlavne piesne slovenské a piesne z nášho regiónu. Nacvičená západoslovenská svadba v podaní Krupianky sa dostala i do slovenskej televízie a bola nahratá do klenotnice ľudovej hudby v slovenskom rozhlase. Po týchto aktivitách sa meno folklórnej skupiny Krupianka dostalo do povedomia celého okolia. Krupanské kroje svojou krásou vynikli aj pri nakrúcaní trojdielneho filmu “Sváko Ragan”, ktorého sa členovia súboru zúčastnili v komparze. Piesňami a nacvičenými pásmami – nosenie letečka, šibačka, žatva, v zimnom období spracovanie ľanu, páračky peria skupina rozdávala radosť po šírom okolí.

30. augusta 1998 sa v kultúrnom dome v Hornej Krupej konala veľkolepá oslava 25. výročia založenia speváckej skupiny „Krupianka“. Tejto oslavy sa zúčastnil poslanec Dušan Slobodník, Katarína Lorincová, Michal Drobný, Dušan Beograd, Jozef Bohunický. Kultúrnym programom prispela mužská skupina z Dolného Dubového, spevácka skupina zo Šoporne, zo Zemianskych sadov, z Dolnej Krupej a starostovia uvedených obcí.

Naša spevácka skupina sa zviditeľnila aj pri voľbách prezidenta Ivana Gašparoviča. Sprevádzali ho na niekoľkých predvolebných mítingoch v našom regióne a boli aj medzi prvými gratulantmi tesne po zvolení. Zúčastnili sa aj inaugurácie prezidenta a svojim vystúpením obohatili aj dní otvorených dverí v prezidentskom paláci v Bratislave.

V roku 2006 pod umeleckým vedením Františka Feketé vydali CD s názvom „Za našou dedinou“.

Ako plynul čas, skupina sa menila a dopĺňala o nových členov. Po Margaréte Partelovej prevzala vedenie skupiny Filoména Gažová, neskôr Vilma Gažová a Alena Krátka . V súčasnosti je vedúcim súboru Ľuboš Kopúnek. Došlo k zmenám aj na poste hudobného doprovodu harmonikára. Štefana Konečného vystriedal pán Tibor Petrašovič a keď zo zdravotných dôvodov musel skupinu opustiť, žezlo harmonikára odovzdal súčasnému harmonikárovi a umeleckému vedúcemu Ľubošovi Kopúnekovi.

V novembri 2013 oslávila spevácka skupina 40. výročie svojho založenia. Na slávnosti vystúpili hosťujúce spevácke súbory Blavanka z Jaslovských Bohuníc, Rošindolčane z Ružindola, Krupanskí Črpáci z Dolnej Krupej, Dolnokrupanka z Dolnej Krupej.

V súčasnosti krásne piesne v podaní „KRUPIANKY“ obohacujú posedenia dôchodcov, potešujú ocenených darcov krvi trnavského regiónu a robia radosť jubilantom, pri rôznych slávnostných príležitostiach v Hornej Krupej a v okolitých obciach. A nie len v blízkom okolí. Krásne pásmo, polnočné začepovanie nevesty, je v tejto dobe žiadaným obohatením svadieb. Môžete si ho pozrieť aj na:

 

Pieseň je dar…

Pochodeň krásnej slovenskej piesne chce spevácka skupina Krupianka odovzdať ďalšej generácii. Nech slovenská pieseň spája ľudí, veď slovenskí ľud si spieval vždy zo srdca a rád. Slovenská pieseň tu bola a bude pokiaľ sa nájdu ochotní a zanietení ľudia, ktorí majú radi slovenskú ľudovú hudbu a jej šíreniu venujú svoj voľný čas.