Zápis z zhromaždenia Združenia účastníkov Jpú v katastrálnom území Horná Krupá

Zápis z zhromaždenia Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch, konaného dňa 28.06.2017 v kultúrnom dome v obci Horná Krupá je dostupný na stiahnutie vo formáte PDF :